Γιατί στα αγάλματα των Αρχαίων Ελλήνων τα πέη εμφανίζονταν μικρά και χωρίς στύση;

Προφέσσωρ του Χάρβαρντ διαβάζει πίσω από τις πεσμένες μαλαπέρδες και εξηγεί

NSFW
Bobol Gordello · 23 Μαΐου 2016