Ο Βασίλης Τερλέγκας κατουράει τους αλλόθρησκους που πιστεύουν στον πόρνο Άγιο Βαλεντίνο

Μπορείτε εναλλακτικά να γιορτάσετε τον Άγιο Ακύλα και την Πρίσκιλλα εάν είστε τόσο καψούρηδες

THE STREAM
THE NEWSROOM · 15 Φεβρουαρίου 2018