Πώς σε κάνει να νιώθεις η παρακάτω πρόταση:

Target